Τρίτη 17 Μαρτίου 2009

βέλος και νους


Μάρκου Εις Εαυτόν, 8.60

Ἄλλως βέλος, ἄλλως νοῦς φέρεται.
ὁ μέντοι νοῦς καὶ ὅταν εὐλαβῆται
καὶ ὅταν περὶ τὴν σκέψιν στρέφηται, φέρεται κατ' εὐθὺ οὐδὲν ἧττον καὶ ἐπὶ τὸ προκείμενον.

Aλλιώς κινείται το βέλος, αλλιώς ο νους. Παρ' όλα αυτά ο νους, ακόμα κι όταν έχει τεταμένη την προσοχή* ή όταν στρέφεται γύρω από την έρευνα, κινείται κατ' ευθείαν προς το στόχο όπως ένα βέλος.

There is motion and motion, the motion of the arrow and the motion of mind. Yet mind, even when it works cautiously and plays around some problem, is none the less moving straight on, towards its appointed end.

*Ευλαβούμαι: η ευλάβεια είναι μια από τις ευπάθειες, τις θεμιτές συγκινήσεις που νιώθει ο Στωικός αντί των συνηθισμένων παθών. Αντί του φόβου ο Στωικός θα νιώσει ευλάβεια δηλαδή θα έχει τεταμένη την προσοχή, θα είναι σε επιφυλακή. Ευλάβεια σημαίνει: διάκριση, προσοχή, πρόβλεψη, και κατά προέκταση σεβασμός προς το Θείον. Από το ευ και λαμβάνω δηλώνει την αγαθή λήψη και επιμέλεια για αυτήν.